Puheenjohtajan tervehdys

Keskustalaisuutta, Nokialla -ei vastusteta edistystä

Keskustalainen Nokia on kylien ja taajamien kunta. Meidän Nokia. Meille Nokia on kirkkaiden järvien, hoidettujen metsien, viljavien peltojen sekä viihtyisän kaupungin yhtenäinen kokonaisuus.

Tarkoituksemme on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin keskustalaisen aatemaailman mukaisesti kunnallisella tasolla, tehdä paikallista yrittäjyyttä tukevaa kuntapolitiikka ja pyrkiä helpottamaan yritysten mahdollisuutta toimia Nokialla sekä työllistää nokialaisia.

Haluamme taata nokialaisille tasapuolisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuteen suuntaavan kunnan, jossa ei unohdeta elämän laatua. Meille on tärkeää kehittää Nokiaa siten, että palvelut ja työpaikat säilyvät Nokialla. Tavoitteemme on, että täällä on hyvä elää. Nokialla on turvattava kehittyminen kylissä ja taajamissa käsikädessä, elinvoimaiset kylät kouluineen ja viihtyisä keskusta monipuolisine palveluineen.

Maaseudun ja sen asukkaiden etujen ajaminen on ollut puolueemme kantavana
ajatuksena jo 110 vuotta. Maatalous on tänäkin päivänä ihmiskunnan
tärkein ravinnonlähde. Nykypäivän maatalous on laajamittaista
yrittäjyyttä. Yrittäjät niin maaseudulla kuin keskustan kortteleiden teollisuusalueillakin kohtaavat päivittäin samoja haasteita ja yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on nokialaisen yrittäjyyden tukeminen.

Paavo Tanni
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
p. 040-527 4647