Kuntavaalin 2017 tavoitteitamme

1. Kaupungin kehittäminen kokonaisuutena kaikille nokialaisille

Haluamme pitää huolta koko Nokiasta. Aiempien valtuustokausien tapaan edelleen tärkeitä asioita meille ovat haja-asutusalueiden pitäminen elävänä ja kyläkoulujen säilyminen. Haluamme myös huolehtia palveluiden saatavuudesta ja mahdollistaa vapaus rakentaa omalle maalle.

Virkistysalueiden uudistus tulee aloittaa vähitellen, esimerkiksi rannat ja puistoalueet koko Nokialla kaipaavat päivitystä. Laaditaan suunnitelmia sisä- ja ulkotiloista, joissa voi kaiken ikäiset viihtyä, kuntoilla, ulkoilla, virkistyä ja oppia. Näitä alueita ja tiloja voidaan suunnitella sekä keskustaan että reuna-alueille.

Kaupunkikehityksen investoinnit, esimerkiksi isot rakennushankkeet on suunniteltava ja valvottava huolellisesti.

Kannatamme uutta kirjastorakennusta. Kirjasto maksaa itsensä takaisin monimuotoisena vapaa-ajan vieton, näyttelyiden, esitysten ja sivistyksen kehtona. Myös kirjasto on kaikille nokialaisille. Emme kannata kirjaston sijoittamista vanhaan kohta korjausongelmista tai pahimmillaan evakkoon joutuvaan rakennukseen.

2. Kaupungin palvelut ja perheet


Haluamme säilyttää päiväkotien ryhmäkoot ennallaan. Emme myöskään halua jakaa lapsia kahteen ryhmään, työllisten ja työttömien. Työtön vanhempi voi työlllistyä ja toisinpäin, ja päiväkodissa on kuitenkin oltava koko ajan resursseja vastata kumpaankin. Ei ole lapsen etu, että hänet erotellaan vanhemman työttömyyden vuoksi eri ryhmään, ja lapsi saattaa jäädä paitsi päiväkodin yhteisestä toiminnasta lyhyen hoitoaikansa vuoksi. Vanhempia tulee kannustaa löytämään sellainen paras ratkaisu, joka sopii omaan elämäntilanteeseen.

Kaupungin palveluja pitää tuoda lähemmäs kuntalaista. Yksi tällainen idea voisi olla kuntalaisen avustaja, joka auttaisi kuntalaista etsimään oikeita palveluja. Avustajalla voisi olla myös tiettyinä aikoina chattipalvelu.

Kaupungin psykologi- ja mielenterveyspalvelujen riittävyydestä on huolehdittava.

3. Yrittäjyys


Yritykset tuovat kuntaan hyvinvointia yhteisöveron kautta. On siis huolehdittava, että kunnassa on yritysten toimintaedellytykset esimerkiksi tonttien tai liikenteen sujuvuuden muodossa. Yritykset myös työllistävät ja tuovat työpaikat lähelle. Kunnan ja yrittäjän välillä ei pidä olla kynnyksiä palveluiden saamisessa.

Nuorten työllistyminen on tärkeä tavoite. Nokialla puuttuu kanava, joilla työllistävät pienet ja keskisuuret yritykset voisivat viestivät vapaista työpaikoista niille nuorille, jotka työtä etsivät. Tässä on kaupungissamme selkeä kehittämisen paikka.


Suomen Keskustan vaaliohjelmaan pääset tästä:

http://www.huolenpitoa.fi/suomeksi/kuntavaalit-17